Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Користувача.

Персональні дані від Користувачів Сайту при реєстрації в Формі зворотного зв’язку на Сайті, а також під час використання Сайту Користувачами отримує ГО «ГОУЛОКАЛ» (Код ЄДРПОУ 40270689), якому належить сайт https://hranty-dlya-hromad.golocal-ukraine.com/.


1.  Визначення термінів

 
 1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Сайт — веб-сторінка, розташована в мережі Інтернет за адресою: https://hranty-dlya-hromad.golocal-ukraine.com/

Адміністрація Сайту – уповноважені представники на управління Сайтом, що діють від імені ГО «ГОУЛОКАЛ», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Користувач — особа, яка розмістила персональні дані за допомогою реєстрації/користування сервісами на Сайті.

Форма зворотнього зв’язку – спеціальна форма, де Користувач при реєстрації розміщує свої персональні дані з метою передачі їх Адміністрації Сайту.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем або без використання таких засобів.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкові для дотримання Адміністрацією Сайту вимоги щодо недопущення поширення персональних даних Користувача без його згоди або за наявності іншої законної підстави.

2.  Загальні положення

 
 • Ця Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки персональних даних осіб, що використовують Форму зворотного зв’язку на Сайті.
 • Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в тому числі його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.
 • Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом персональних даних Користувача регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.
 • Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при користуванні Сайтом.
 • Адміністрація Сайту має право вносити зміни в ця Політику конфіденційності.
 • При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://hranty-dlya-hromad.golocal-ukraine.com/polityka-konfidenczijnosti/.
 • Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
 • У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.
 • Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

3.  Умови та цілі збору та обробки персональних даних Користувачів

 
 • Персональні дані Користувача такі як: ПІБ Користувача, контактний телефон Користувача, адреса електронної пошти (e-mail), а також додаткова інформація, що надається Користувачем, передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.
 • Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотного зв’язку означає згоду Користувача на передачу та обробку його персональних даних.
 • Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ПІБ Користувача, контактний телефон Користувача, адреса електронної пошти (e-mail), а також додаткової інформації про Користувача, що надається ним.
 • Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів: законності цілей і способів обробки персональних даних; відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних; відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних; неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.
 • Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди в цілях: ідентифікації Користувача; встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробки запитів від Користувача; повідомлення Користувача Сайту про стан обробки запитів; надання Користувачеві іншої інформації, пов’язаної з використанням Сайту.

4.  Зберігання і використання персональних даних

 

4.1. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п. 3 цієї Політики конфіденційності.

5.  Передача персональних даних

 
 • Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.
 • Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6.  Терміни зберігання та знищення персональних даних

 
 • Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.
 • Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого Користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7.  Права та обов’язки користувачів

 

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

8.  Заходи для захисту інформації про користувачів

 

Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9.  Відповідальність

 
 • У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
  • Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
  • Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією

сайту.

 • Була розголошена за згодою Користувача.

10.  Вирішення спорів

10.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту та Адміністрацією Сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

10.2 Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

 • При не досягненні угоди суперечка може бути передана на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.
 • До цієї Політики конфіденційності і відносин між Користувачем та Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.