Політика приватності

Ця Політика приватності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Користувача у контексті використання функціоналу вебсайту https://hranty-dlya-hromad.golocal-ukraine.com/ (надалі – Сайт), зокрема під час та заповнення реєстраційних форм для участі у заходах, програмах та можливостях, представлених на Сайті, а також форм зворотного зв’язку.

Збір та обробку персональних даних у контексті використання Сайту здійснює ГО «ГОУЛОКАЛ» (Код ЄДРПОУ: 40270689) (надалі – Організація, ми), що виступає володільцем персональних даних. Організація визначає цілі, правові підстави обробки, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Перед використання Сайту та заповненням будь-яких форм на ньому просимо вас уважно ознайомитися з положеннями цієї Політики приватності. Продовження користування Сайтом, а також проставлення відмітки у реєстраційній формі означає, що ви ознайомилися та не маєте заперечень щодо положень цієї Політики приватності.

1.  Визначення термінів

 1.1 У цій Політиці приватності використовуються такі терміни:

Сайт — вебсайт, розташована в мережі Інтернет за адресою: https://hranty-dlya-hromad.golocal-ukraine.com/

Користувач (ви) — особа, яка використовує функціонал Сайту.

Організація – громадська організація «ГОУЛОКАЛ», зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: 40270689, за адресою: Україна, 041199, місто Київ, вул.Джонса Ґарета, будинок 8. Організація є власником та адміністратором Сайту. Електронна адреса: i.komendo@golocal-ukraine.com.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем або без використання таких засобів.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкові для дотримання Адміністрацією Сайту вимоги щодо недопущення поширення персональних даних Користувача без його згоди або за наявності іншої законної підстави.

2.  Загальні положення

Ця Політика приватності є офіційним документом Організації і визначає порядок обробки персональних даних Користувачів.

Метою цієї Політики приватності є повідомлення Користувачів Сайту про порядок обробки і захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу і розголошення, що здійснюються Організацією.

 • Порядок збору, зберігання, розповсюдження і захисту персональних даних Користувача визначається цією Політикою приватності та чинним законодавством України.
 • Чинна редакція Політики приватності, є публічним документом, розробленим Організацією і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при користуванні Сайтом.
 • Організація просить ко
 • Організація має право вносити зміни в цю Політику приватності. На Сайті завжди розміщена актуальна редакція Політики приватності, тому Організація заохочує Користувачів періодично переглядати положення чинної редакції Політики приватності.
 • Організація може розміщувати на Сайті заходи, програми та можливості, які пропонуються третіми особами, як інформаційний партнер. У такому разі Організація не несе відповідальності за збір та обробку персональних цими третіми особами.
 • Користувачі несуть відповідальність за достовірність персональних даних, які вони передають Організації.

3.  Цілі та правові підстави обробки персональних даних Користувачів

3.1. Надання Користувачам доступу до Сайту та гарантування його безпомилкової та безпечної роботи, зокрема:

 • забезпечення зручного користування Сайтом;
 • попередження, виявлення та припинення будь-якої незаконної чи шкідливої діяльності на Сайті;
 • гарантування безпеки Користувачів Сайту під час його користування.

Для цієї мети можуть збиратися наступні персональні дані:

 • дані вашого пристрою (IP адреса, тип вашого пристрою, тип та версію операційної системи, тип браузера та його налаштування, ідентифікатори пристрою, дані про місцезнаходження тощо);
 • будь-які інші дані, необхідні для цілі гарантування безпеки Сайту та інтересів Організації.

Правова підстава для обробки: законний інтерес Організації.

3.2. Забезпечення участі у заходах, програмах та можливостях, організатором яких є Організація, що включає:

 • заповнення реєстраційної форми Користувачами;
 • проведення ідентифікації та верифікації Користувачів;
 • забезпечення відбору учасників серед Користувачів відповідно до визначених та повідомлених критеріїв;
 • організація участі користувачів у заходах, програмах та можливостях;
 • комунікація з Користувачами у межах у заходів, програм та можливостей, які пропонуються Організацією;
 • здійснення інформаційної та технічної підтримки.

Для цієї мети можуть збиратися наступні персональні дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
 • контактний номер телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • вік або вікова категорія;
 • громада проживання або здійснення професійної діяльності;
 • місце роботи (організація, орган, структурний підрозділ);
 • посада;
 • інші дані та документи, необхідність яких обумовлена умовами участі або дані, добровільно передані Організації Користувачем.

Правова підстава для обробки: укладення та виконання правочину.

3.3. Підтримання комунікації, відповідь на запити Користувачів, зокрема:

 • відповіді на звернення Користувачі, отримані через форми зворотнього зв’язку, на адресу електронної пошти чи іншими засобами комунікації;
 • надання інформації за запитом Користувачів, що стосується використання Сайту.
 • вирішення питань та задоволення запитів у зверненнях Користувачів;
 • вирішення будь-яких спірних питань.

Для цієї мети можуть збиратися наступні персональні дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
 • контактний номер телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • історія комунікації з вами;
 • інші дані та документи, необхідні для розгляду та вирішення запиту або дані, добровільно передані Організації Користувачем.

Правова підстава для обробки: укладення та виконання правочину; законний інтерес Організації.

4.  Зберігання і використання персональних даних

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях Організації і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п. 3 цієї Політики приватності.

5.  Передача персональних даних

5.1. Персональні дані Користувачів не передаються третім особам, за винятком випадків, коли це необхідно для досягнення цілей обробки даних, визначених цією Політикою приватності. Передача персональних даних третім особам можлива у разі користування послугами третіх осіб (зокрема, хостинг, хмарні сховища), на запит уповноваженої особи чи представника, у разі зміни володільця персональних даних, для захисту інтересів організації. Організація покладає на таких третіх осіб договірні зобов’язання щодо безпеки та конфіденційності персональних даних Користувачів.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6.  Строки  зберігання персональних даних

6.1. Організація зберігає персональні дані Користувачів не довше, ніж це необхідно для досягнення цілей обробки, визначених у цій Політиці приватності. Конкретні строки зберігання залежать від цілі обробки даних та визначаються окремо.

6.2. Після досягнення цілі обробки даних Організація може видалити чи знеособити персональні дані.

6.3. Користувач може реалізувати своє право на видалення персональних даних у порядку, визначеному законодавством України та цією Політикою приватності.

7.  Права суб’єктів персональних даних

Відповідно до законодавства України Користувачі мають такі права суб’єктів персональних даних:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим вами особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Якщо Ви хочете реалізувати будь-яке з цих прав, будь ласка, зверніться до Організації з відповідним запитом на електронну адресу y.lidich@golocal-ukraine.com.

8.  Заходи захисту персональних даних

Організація вживає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9. Зміни Політики приватності

У разі необхідності і для дотримання вимог законодавства Організація може змінювати та доповнювати цю Політику приватності у будь-який час. Актуальна версія Політики приватності завжди розміщена на Сайті.

10.  Вирішення спорів

10.1. Організація зацікавлена у досудовому вирішенні спорів з Користувачами, тому заохочує Користувачів звертатися із скаргами та претензіями першочергово до Організації.

10.2 Якщо Організації та Користувачу не вдалося досягти домовленості зі спірного питання, спір має бути переданий до компетентного суду та виріше